Katalog proizvoda

REINIGER TAB 100/1 DETERGENT TABLET

872,00 kn

Profesionalno, štedljivo i ekonomično sredstvo za čišćenje za Rational Self Cooking centre. U kombinaciji sa Rational Klarspüler postiže se besprijekorno čišćenje i sušenje.