Katalog proizvoda

REINIGER TAB 100/1 DETERGENT TABLET

1.039,50 kn

Profesionalno, štedljivo i ekonomično sredstvo za čišćenje za Rational Self Cooking centre. U kombinaciji sa Rational Klarspüler postiže se besprijekorno čišćenje i sušenje.