Katalog proizvoda

1 Lt. Solna kiselina "AMACASA" 33%

11,00 kn
Čista solna kiselina koja se koristi za uklanjanje mrlja i hrđe, pranje i uklanjanje kamenca, uklanjanje boje, na obojenim i pocinčanim materijalima. Upotrebljava se razrijeđena sa vodom za čišćenje podova i pločica, 2 šalice po litri vode. Prilikom razrjeđivanja, lijevati kiselinu u vodu, nikako lijevati vodu u kiselinu. Djeluje korozivno na većinu metala i pri tomu se oslobađa zapaljivi plin vodik.

Sigurnosno-tehnički list
Specifikacija proizvoda