Katalog proizvoda

CHLOROMAT 10 kg RG1095

452,00 kn
Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju alkalno otpornih površina. Posebno učinkovito pri uklanjanju masti i bjelančevina, ostataka krvi, voća i mrlja svih vrsta koje sadrže proizvodni ostaci i onečišćenja. Upotrebljavati razrijeđeno sa vodom ovisno o zaprljanju, površinu čistiti  2-10 %-tnom  vodenom otopinom. Kao biocid sa 5 %-tnom otopinom uz pomoć visokotlačnog uređaja sa odgovarajućim aparatom za pjenu.  Ne miješati sa kiselinama, miješanjem sa kiselinama se oslobađaju opasni plinovi. Vrsta biocidnog pripravka br.2.

Sigurnosno-tehnički list
Specifikacija proizvoda