Katalog proizvoda

1 kg MULTIFUNCIONALNE TABLETE - IVERO

74,00 kn

Namjena:
Sredstvo za dezinfekciju vode u obliku tableta od 200 g s više od 90%
aktivnog klora koje sadrži triklorizacijanurnu kiselinu, algicid za
odstranjivanje svih tipova algi i flokulanta za bistrenje vode. Zbog
kombinacije sastojaka pogodan je za kompletan tretman manjih bazena.
U vodi se topi polako i ravnomjerno bez obzira na tvrdoću vode, te je
pogodan za dugotrajnu dezinfekciju i pH neutralno reagira u vodi.
__________________________________________________________
Upute za uporabu i doziranje:  
U vodi se topi polako i ravnomjeran bez obzira na tvrdoću vode te je
pogodan za dugotrajnu dezinfekciju.
__________________________________________________________
Dozira se:
1 tableta na 15-20 m3 za sedam dana kod temperature vode do 25°C
2 tablete na 15-20 m3 za sedam dana kod temperature vode veće od 25°C.
Tablete se ne smiju dodavati izravno u bazen jer mogu oštetiti dno bazena
i uzrokovati gubitak boje. Doziraju se u skimmer ili u specijalne plutajuće
dozatore.
_________________________________________________________
PAKIRANJE: 1 kilogram