Katalog proizvoda
Početna O nama Usluge za HACCP i konzultacije

Usluge

Konzultacija i provođenja internog audita prilikom uspostave Sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001

Sve više tvrtki prepoznaje važnost zaštite okoliša i odlučuje se na uspostavu ISO 14001:2004 kako bi kontrolirali i nadzirali vlastite procese koji mogu imati utjecaj na okoliš.

Osnovna svrha međunarodne norme ISO 14001:2004 je potpora u zaštiti okoliša i sprečavanju onečišćenja u ravnoteži s društveno-ekonomskim potrebama. Moguće ju je primijeniti na sve tipove i veličine organizacija te prilagoditi različitim kulturološkim i društvenim uvjetima.

Konzultacija i provođenja internog audita prilikom uspostave ISO 22000/HACCP sustava

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke)  je postao općeprihvaćeni standard za sve ozbiljne poslovne subjekte koji se bave proizvodnjom hrane diljem svijeta. Zdravstvena ispravnost i neškodljivost hrane posljednjih godina postale su bezuvjetan zahtjev, kako kupaca tako i domaće te međunarodne zakonske legislative.

Uspješna primjena sustava upravljanja sigurnošću hrane zahtijeva potpunu predanost poslovodstva i zaposlenika, kao i provođenje postupaka sukladno načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse (GMP) i uvjetima dobre higijenske prakse (GHP).

ISO 22000 / HACCP je sustav koji identificira moguće opasnosti (biološke, kemijske i fizičke) koje mogu utjecati na sigurnost hrane i korake u procesu u kojima je moguće provoditi mjere za kontrolu tih opasnosti. To je stručan, racionalan i sustavan pristup za analizu i upravljanje biološkim, kemijskim i fizičkim opasnostima u cijelom prehrambenom lancu — od polja i farme do stola.

Tvrtka Vagabundo d.o.o. uvođenje HACCP sustava provodi kroz dogovoreno vrijeme potrebno za analizu postojećeg stanja objekta, integriranje sustava i prilagođavanje objekta novonastaloj situaciji.

Izrada plana higijenskog održavanja prostora, opreme i pribora

Tvrtka Vagabundo d.o.o. nudi izradu plana higijenskog održavanja prostora, pribor i opreme tj. plana čišćenja. Izvršavanje usluge se provodi kroz dva posjeta konzultanta. Prvi posjet služi za procjenu situacije u objektu, pregled i slikanje prostorija. Drugim posjetom se dostavlja gotov Plan čišćenja, evidencije, STL-ovi i provodi se edukacija korištenja proizvoda za čišćenje.

Plan čišćenja se radi zasebno za svaku prostoriju u objektu i uključuje tablicu u kojoj su navedena sredstva za čišćenje, njihova razrjeđenja, način upotrebe i osoba zadužena za kontrolu.

Svi proizvodi uključeni u plan imaju sigurnosno-tehničke listove odobrene od Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, sigurnosno-tehničke listove sredstava dostavljamo uz plan čišćenja.

U plan čišćenja je također uključena edukacija korištenja naših sredstava za čišćenja i edukacija vođenja dokumentacije vezane za plan čišćenja.

Izrada sigurnosno-tehničkih listova (STL)

Proizvod čiji STL nije prihvaćen u Registar kemikalija, sanitarna inspekcija može povući s tržišta Republike Hrvatske, stoga se mi bavimo prijevodom i izradom sigurnosno-tehničkih listova za brojne klijente u skladu s europskom REACH i CLP regulativom i najnovijim zakonima/pravilnicima Republike Hrvatske.

Za Vas ishodimo uvrštenje izrađenih Sigurnosno tehničkih listova u Registar kemikalija pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju.

Potrebno nam je:

  1. Službeni zahtjev za izradom STL-a
  2. Originalni STL proizvođača
  3. Kontakti telefona odgovorne osobe
  4. Dodatne podatke po potrebi (deklaracija s pakiranja, namjena proizvoda i način primjene)

Također uz izradu STL-ova, bavimo se i izradom deklaracija i uputa za siguran rad s kemikalijama.

Za cijene i sve dodatne informacije koje bi Vas mogle zanimati kontaktirajte nas na haccp@vagabundo.hr.

Usluge čišćenja klima uređaja, kuhinjskih ventilacijskih otvora, napa i motora

Vagabundo d.o.o. vrši usluge čišćenja klima uređaja, kuhinjskih ventilacijskih otvora, napa i motora u objektima za pripremu hrane kao što su restorani, pekare, škole i slično. Po izvršetku čišćenja izdajemo odgovarajući certifikat. Za cijene usluge čišćenja kuhinjskih ventilacijskih otvora, napa i motora nas kontaktirajte na direktor@vagabundo.hr.

Cijena čišćenja klima uređaja je 125,00 kn po klima uređaju, PDV je uključen u cijenu.

Također vršimo usluge čišćenja pekarskih plehova i filtera kuhinjskih napa.

Cijena po plehu je 12,50 kn, PDV je uključen u cijenu.

Cijena po filteru nape je 20,00 kn, PDV je uključen u cijenu.